TækkeMiscanthus - hvad er det?

TækkeMiscanthus, i Danmark også kendt som elefantgræs, er et græsart som oprindeligt stammer fra Sydøstasien hvor den gennem mange hundrede år er blevet anvendt som tækkemateriale.
 
TækkeMiscanthus er i over 25 år blevet dyrket i Danmark, og Miscanthus.dk A/S kan idag levere et certificeret tækkemateriale der er dyrket i Danmark hvor hele stråets historie kendes.
 
Miscanthus.dk A/S er Materialesponsor for tækkemandsfaget til "Skills 2017"
 

Klik på et af billederne herunder for mere information

Aktuelt

VIl du lære mere om tækkematerialer, så kig på materialebog.vodder.dk, som er en grundig gennemgang af materialerne, og ikke mindst hvad der påvirker kvaliteten.
 
De sidste par år har der været udsolgt af strå kort tid efter høsten i foråret, så hvis du ønsker at købe strå i 2017, så kontakt Søren Vodder hurtigst muligt (klik her).
 
Efterspørgslen efter strå er stor, og derfor søger vi nye avlere, hvis du er interesseret, så kontakt Søren Vodder (klik her)

Info til stråtagsejere

Info til tækkemænd

Info til avlere

Miscanthus.dk A/S | CVR: 3277 7686  | jbkjeldsen@gmail.com